High Performance Training

High Performance Training

In de topsport geldt High Performance Training als dé trainingsmethodiek om de fysieke getraindheid van sporters te optimaliseren! De functionele en sportspecifieke training resulteert in een optimalisatie van (specifieke) kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid en uithoudingsvermogen en hiermee de sportprestatie!
Bovendien heeft High Performance Training een sterk blessurepreventief effect.

Fysio Cura Plaza heeft op de locatie Hyde Park een “State-of-the-Art” High Performance Center met (o.a. luchtdrukgestuurde) trainingsapparatuur en een grote diversiteit aan (functionele) trainingsmaterialen. Deze apparatuur en materialen zijn specifiek bedoelt om kracht en conditie op een sportspecifieke wijze te trainen om zo een effectief trainingsresultaat te behalen.

De trainingsprogramma’s worden opgesteld aan de hand van de specifieke doelstellingen, afgestemd op het niveau van de sporter en hierbij rekening houdend met de geldende (seizoens)periodisering.
Alle trainingen worden begeleid door de speciaal opgeleide High Performance Trainers.

Fysio Cura Plaza biedt verschillende mogelijkheden voor breedtesporters en topsporters, om individueel of in groepsverband deel te nemen aan High Performance Training.
Ook voor de jonge sporter (vanaf 12 jaar) zijn speciale High Performance programma’s beschikbaar!

High Performance Training
Ik wil graag High Performance Training
Wij bieden een breed scala aan trainingprogramma’s

High Performance Training Individueel
(Volwassenen  /  Jeugd <18 jaar)

 • Sportspecifieke, functionele High Performance Training
 • Individuele doelstellingen naar aanleiding van intake en testresultaten
 • Intensiteit en oefenstof afgestemd op het niveau van de individuele sporter (type/positie)
 • Intensiteit en oefenstof geperiodiseerd per sportspecifieke cyclus
 • Indien gewenst overleg met eigen trainer/coach voor maximale gezamenlijke afstemming

 

 • Training in groepsverband
 • Begeleiding door 1 gespecialiseerde High Performance Trainer
 • Groepsgrootte: max. 8 deelnemers
 • Duur: 60 minuten

 

Locaties

 • FCP Hyde Park, Hoofddorp

 

Deelname & abonnementen

U kunt deelnemen aan High Performance Training als u als (top)sporter op individuele basis uw sportspecifieke getraindheid wil verbeteren onder deskundige begeleiding.

Training uitsluitend op afspraak:

 

Om deel te nemen zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar:

 High Performance Training (Team)

 • Wekelijks wisselende sportgerichte functionele basistraining
 • Opgezet naar beweegpatroon & variaties
 • Differentiatie intensiteit en oefenstof op niveau individuele deelnemer
 • Zelfde trainingsopzet voor het gehele team

 

 • Training in groepsverband
 • Begeleiding door 1 gespecialiseerde High Performance Trainer
 • Groepsgrootte: max. 20 deelnemers
 • Duur: 60 minuten

 

Locaties

 • FCP Hyde Park, Hoofddorp

 

Deelname & abonnementen

(Top)sportteams kunnen als groep deelnemen aan High Performance Training om de sportspecifieke getraindheid als collectief te optimaliseren.
Doelstellingen, planning en organisatie zullen in onderling overleg worden bepaald.

 

Tarieven gelden per trainingssessie.

Fysio Cura Plaza Hoofddorp

Voorwaarden

U kunt deelnemen aan onze beweegprogramma’s en abonnementen als u vanwege lichamelijke klachten en/of gezondheidsproblematiek fysiotherapeutische begeleiding nodig heeft.
Deelname aan de beweegprogramma’s en abonnementen kan in combinatie of in opvolging van uw fysiotherapeutisch behandeltraject.

Een verwijzing van de (huis)arts is niet noodzakelijk.
Sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten, informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar.
Deelname uitsluitend op afspraak.

Als u geen fysiotherapeutisch behandeltraject heeft bij Fysio Cura Plaza plannen wij graag met u een individuele intake. Wij zullen dan samen met u uw doelstellingen bespreken en eventuele lichamelijke klachten beoordelen om voor u een passend oefenprogramma op te kunnen stellen.
(Een individuele intake zal in rekening worden gebracht als een fysiotherapeutisch consult)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een van onze abonnementen of beweegprogramma’s?