(Blessure)consulten

Een sportmedisch consult betreft meestal de beoordeling van een (sport)blessure, maar kunnen ook betrekking hebben op andere sportgerelateerde problematiek, zoals bijv. inspanningsgebonden hoofdpijn of sporten met een chronische aandoening. De sportarts is hierin de deskundige op het gebied van sportgerelateerde gezondheidsproblematiek.

Er bestaat een nauwe samenwerking met een aantal medisch specialisten van het Spaarne Gasthuis, zoals bijv. de orthopedisch chirurgen en cardiologen, zodat snel overleg en eventueel verwijzing kan plaatsvinden. Verder kan er indien nodig gebruik gemaakt worden van aanvullende diagnostiek  zoals bijvoorbeeld het laboratorium voor bloedonderzoek en aanvullend radiologisch onderzoek, bijvoorbeeld röntgen, echografie en MRI.

Consulten kunnen ook worden gebruikt bij sportmedische problemen van geheel andere aard.
Denk hierbij aan vragen en adviezen over voeding, sportmaterialen of sporten met een handicap of chronische ziekte.

Voor eventuele vergoeding van een sportmedisch consult vanuit de zorgverzekering is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2016 worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed uit de basiszorgverzekering.
De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.

Meer Med Clinic

Vergoeding vanuit zorgverzekering