Afspraak maken en testprocedure

Afspraak maken
U kunt zonder verwijzing een afspraak maken via ons secretariaat op telefoonnummer 088-3270000.
Meestal kunt u dezelfde dag nog getest worden.

Op verzoek kunnen wij een testmoment realiseren voor een groter aantal personen, bijvoorbeeld voor bedrijven of sportteams.
Voor groepen groter dan 15 personen kunnen wij het testen ook op locatie verzorgen.

Heeft u Corona gerelateerde klachten of huisgenoten met klachten?
Blijf thuis tot het moment dat u naar de afspraak gaat.

 

Kosten
Het tarief voor het uitvoeren van een Abbott Antigeen Sneltest bedraagt € 59,-.
U ontvangt een factuur per email.

 

De testlocatie
Wij ontvangen u graag op de speciaal ingerichte testlocatie op het parkeerterrein achter ons medisch centrum op adres:
Hoofdweg 634
2132 MK Hoofddorp

Heeft u klachten, dan mag u geen contact met anderen hebben.
Het advies is daarom om met de auto naar de locatie te komen en bij voorkeur zelf te rijden.
Kunt u zelf niet rijden? Rij dan alleen mee met 1 van uw huisgenoten en draag beide een mondkapje.

 

Melden bij de testlocatie
U neemt uw identiteitsbewijs mee en u bent op de afgesproken datum en tijd bij de testlocatie.
Het is belangrijk dat u op tijd komt (niet te vroeg en niet te laat), om ervoor te zorgen dat er geen rijen of drukte ontstaat.

Wij verzoeken u om in de auto te blijven zitten en langs de testlocatie te parkeren, in principe kan de test vrijwel altijd uitgevoerd worden zonder dat u hoeft uit te stappen.

Bij aankomst worden uw gegevens gecontroleerd en wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen (zie hoofdstuk privacy en voorwaarden).

Afname en testen van nasofaryngeale swab (neusswab)
De zorgmedewerker die de test uitvoert heeft beschermende kleding aan. De medewerker neemt met een wattenstaafje slijm af uit uw neus. Dit kan vervelend aanvoelen.

Het afgenomen monster wordt vervolgens middels een sneltestcassette onderzocht op aanwezigheid van antigenen op basis waarvan kan worden bepaald of er een “actieve besmetting” is met kans op besmettelijkheid.

De test wordt uitgevoerd door een bekwame, BIG geregistreerde zorgprofessional.

De organisatie en procedures staan onder toezicht van:
Q.L. Nguyen, huisarts (BIG: 19047882801)
Huisartsenpraktijk Nguyen

Testuitslag

De testuitslag is bekend na 20 minuten en u ontvangt deze testuitslag per email binnen maximaal 1 uur na het afnemen van de test.

Uiteraard ontvangt u hierbij duidelijke informatie over de gevolgen van uw testuitslag.
Het is wettelijk verplicht om positief geteste personen te melden bij de GGD.

Let op: De testuitslag geldt niet als een officieel reisdocument

Privacy en voorwaarden

U wordt voorafgaande de test gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen, waarmee u ons verklaart de test vrijwillig te doen en ons toestemming geeft voor:

 • Het afnemen van een monster middels een neusswab
 • Het melden van uw persoonsgegevens aan de lokale GGD bij een positieve testuitslag*

* Het is wettelijk verplicht om positieve testuitslagen inclusief persoonsgegevens te melden bij de lokale GGD omdat Covid-19 een meldingsplichtige ziekte is volgens de Wet publieke gezondheid.
De persoonsgegevens die hierbij worden doorgegeven zijn:

 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Geboortenaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 

Op al onze diensten zijn van toepassing:
- Performance Group – Privacy Policy
- Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO)
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

De Abbott Panbio Covid-19 AG sneltest heeft een CE-keurmerk en is goedgekeurd en erkend door het ministerie van VWS (RIVM en IGJ) en de GGD.