Fysio Cura Plaza - Coronavirus Beleid

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Omdat wij ons in Nederland allen aan de maatregelen hebben gehouden, laten de cijfers een positieve ontwikkeling zien en is er steeds meer ruimte ontstaan om onze zorgverlening, onze werkzaamheden in de sportbegeleiding en onze beweegprogramma’s weer op te pakken.
Sinds 6 mei zijn onze praktijklocaties weer toegankelijk voor patiëntenzorg en per 1 juli zijn de overheidsmaatregelen opnieuw verruimd waarmee ook onze beweegprogramma’s en abonnementen weer verder opgestart kunnen gaan worden.

Het blijft natuurlijk zaak dat we in control blijven en daarom is het belangrijk dat wij allen de geldende veiligheid- en hygiënemaatregelen respecteren en naleven. Wij houden verschillende veiligheidsmaatregelen aan om uw en onze gezondheid en die van patiënten met een verhoogde kans op een ernstig beloop van Covid-19 te beschermen:

 • Overheidsmaatregelen
 • Triage (“gezondheidscheck”) medewerkers
 • Triage (“gezondheidscheck”) patiënten
 • Algemene veiligheidsmaatregelen en hygiëne
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (“PBM”)

 

Download hier het "Fysio Cura Plaza - Coronavirus Beleid (versie 01-07-2020)"

Download hier de "Fysio Cura Plaza - Coronavirus Veiligheidsmaatregelen"

Fysiotherapie

Vanaf 6 mei 2020 zijn onze praktijklocaties weer toegankelijk voor patiëntenzorg en kunnen wij fysiotherapeutische behandeling en/of revalidatie weer aanbieden. Hierbij is het voor onze medewerkers ook toegestaan om “hands-on” te onderzoeken, te behandelen of te begeleiden, al-dan-niet gebruikmakend van persoonlijke beschermingsmiddelen (“PBM”), zolang de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Beweegprogramma's & abonnementen

Voor onze beweegprogramma’s en abonnementen betekende de overheidsmaatregelen helaas dat deze lange tijd geen doorgang konden vinden.

Medio juni is het mogelijk geworden om ons AquaFysio en FysioFitWalking programma weer te starten en met de versoepeling van de maatregelen per 1 juli is ook binnen sporten weer toegestaan.
Daarmee zullen wij onze beweegprogramma’s en abonnementen per 7 juli weer vrijwel volledig gaan hervatten.

Klik hier voor meer informatie over onze beweegprogramma's en abonnementen.

Sportmedisch Centrum - Meer Med Clinic

De sportartsen werkzaam op de Meer Med Clinic zijn reeds per 28 april weer beschikbaar voor (blessure)consulten, sportmedische onderzoeken en sportmedische keuringen.

Triage ("gezondheidscheck")

Het beleid dat wij volgen is dat alleen patiënten op praktijklocaties en beweegprogramma’s toegelaten kunnen worden waarvan met vrij grote zekerheid gesteld kan worden dat zij geen besmettingsgevaar opleveren en bovendien patiënten met een verhoogde kans op een ernstig beloop van Covid-19 beschermd worden.

Voor alle patiënten geldt dan ook dat zij voorafgaande iedere afspraak en/of iedere training getriageerd worden (of worden uitgenodigd dit zelf te doen) om te bepalen of het leveren van zorg en dienstverlening verantwoord mogelijk is.
Onze fysiotherapeuten zullen steeds bij de patiënt / cliënt informeren of de triage uitgevoerd is om te bevestigen dat zorg veilig en verantwoord geleverd kan worden.

Onze fysiotherapeuten zullen samen met de patiënt / cliënt een oplossing proberen te realiseren als wij hen onverhoopt op dit moment nog niet van dienst kunnen zijn.

Download hier het "FCP Coronavirus – Triageschema Patienten (01-07-2020)"

Algemene veiligheidsmaatregelen

Naast de triage ("gezondheidscheck") vragen wij bij bezoek aan een van onze praktijklocaties uw medewerking voor onderstaande maatregelen:

 • Blijft thuis bij klachten
 • Kom alleen op afspraak (Fysiotherapie en Sport Medisch Centrum)
 • Aanmelding vooraf is verplicht (Beweegprogramma's & Abonnementen)
 • Triageformulier afnemen
 • Kom niet te vroeg en kom niet te laat
  Kom pas op de afgesproken tijd de praktijklocatie binnen (Wacht eventueel even in de auto)
 • Kom alleen naar de afspraak (Alleen indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen)
 • Gebruik de beschikbare handdesinfectie bij binnenkomst (Met het verzoek om daarna gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken)
 • Raak zo min mogelijk aan
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere patiënten, medewerkers en balie
 • Volg de bewegwijzering op de praktijklocaties nauwgezet op
 • Verlaat na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk
 • Het toilet is per 7 juli (weer) open voor gebruik
 • De kleedruimten en douchegelegenheid zijn per 7 juli (weer) open voor gebruik
 • Wij werken met beschermingsmiddelen volgens richtlijnen RIVM en KNGF
 • Wij houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie volgens richtlijnen RIVM en KNGF en hebben daarnaast aanvullende hygiënemaatregelen genomen
  Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u niet de hand schudden.

Afspraak verplaatsen

Wilt u ondanks alle maatregelen uw afspraak liever verplaatsen, vragen wij u dit op tijd aan ons door te geven.
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of een niet nagekomen afspraak worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.