Fysio Cura Plaza - Coronavirus Beleid

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Vanaf 6 mei 2020 zijn onze praktijklocaties weer toegankelijk voor patiëntenzorg, onder strikte voorwaarden van triage, medische indicatie en veiligheidsmaatregelen.
Samen met u zoeken wij naar oplossingen en mogelijkheden om u zo goed mogelijk te helpen met uw klachten en revalidatie.

Download hier het "Fysio Cura Plaza - Coronavirus Beleid (versie 25-05-2020)"

Download hier de "Fysio Cura Plaza - Coronavirus Veiligheidsmaatregelen"

Fysiotherapie

Met iedere individuele patiënt zullen eventuele gezondheidsrisico’s en behandelmogelijkheden beoordeeld worden om samen met onze fysiotherapeuten te beoordelen welke behandelvorm mogelijk geïndiceerd is.

 • Fysieke behandeling - “Hands-off” (FCP praktijklocatie of "Aan Huis")
 • Fysieke behandeling - “Hands-off” (FCP praktijklocatie of "Aan Huis")
 • “Zorg op Afstand”

Deze werkwijze geldt voor alle patiënten en dus voor zowel bestaande behandeltrajecten welke per 23 maart zijn gepauzeerd als ook bij nieuwe aanmeldingen.

Beweegprogramma's & abonnementen

Per 4 juni a.s. zullen wij ons beweegprogramma AquaFysio weer gaan hervatten.

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om onze overige beweegprogramma’s te hervatten. Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van passende protocollen en noodzakelijke maatregelen om ook andere beweegprogramma’s weer mogelijk te gaan maken.
Wij verwachten dat wij de komende maanden de verschillende programma’s een voor een veilig en verantwoord kunnen gaan opstarten.

Klik hier voor meer informatie over onze beweegprogramma's en abonnementen.

Sportmedisch Centrum - Meer Med Clinic

De sportartsen werkzaam op de Meer Med Clinic zullen na 6 mei met strikte maatregelen ten aanzien van veiligheid en hygiëne weer (opbouwend) beschikbaar zijn voor (blessure)consulten, sportmedische onderzoeken en sportmedische keuringen.
Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM en de Vereniging Sportgeneeskunde (VSG) opgevolgd.

De maatregelen ten aanzien van de veiligheid en hygiëne zijn overeenkomstig met de maatregelen beschreven in het FCP Coronavirus Beleid, met aanvullingen hierop met betrekking tot de hygiëne en reiniging van de medische testapparatuur.

Iedere individuele patiënt zal getriageerd worden om gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Triage

Het beleid dat wij volgen is dat alleen patiënten in de praktijk toegelaten kunnen worden waarvan met vrij grote zekerheid gesteld kan worden dat zij geen besmettingsgevaar opleveren en bovendien patiënten met een verhoogde kans op een ernstig beloop van Covid-19 beschermd worden door de fysiotherapeutische zorg vooralsnog “Op Afstand” of “Aan Huis” aan te bieden.

Om dit te realiseren vragen wij iedere patiënt om maximaal 24 uur voorafgaande de afspraak het triageformulier kritisch door te nemen.

Onze fysiotherapeuten en sportartsen zullen steeds bij aanvang van afspraken informeren of de triage uitgevoerd is om te bevestigen dat behandeling veilig en verantwoord is.

 

Download hier het "FCP Coronavirus - Triageformulier Patiënten (Fysiotherapie)"

Download hier het "FCP Coronavirus - Triageschema Patiënten (AquaFysio)"

Download hier het "MMC Coronavirus - Triageformulier Patiënten (Sportgeneeskunde)"

Veiligheidsmaatregelen

Naast het gebruik van het triageformulier vragen wij bij bezoek aan een van onze praktijklocaties uw medewerking voor onderstaande maatregelen:

 • Kom alleen op afspraak
 • Kom niet te vroeg en kom niet te laat
 • Kom pas op de afgesproken tijd de praktijklocatie binnen (Wacht eventueel even in de auto)
 • Kom alleen naar de afspraak (Alleen indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen)
 • Gebruik de beschikbare handdesinfectie bij binnenkomst (Met het verzoek om daarna gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken)
 • Raak zo min mogelijk aan
 • Volg de bewegwijzering op de praktijklocaties nauwgezet op
 • Verlaat na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk
 • Hou altijd 1,5 meter afstand van andere patiënten, medewerkers en balie
 • Het toilet is tijdelijk is gesloten
 • De kleedruimten en douchegelegenheid zijn tijdelijk gesloten
 • Wij werken met beschermingsmiddelen volgens richtlijnen RIVM en KNGF
 • Wij houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie volgens richtlijnen RIVM en KNGF en hebben daarnaast aanvullende hygiënemaatregelen genomen

 

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u niet de hand schudden.

Afspraak verplaatsen

Wilt u ondanks alle maatregelen uw afspraak liever verplaatsen, vragen wij u dit op tijd van aan ons door te geven.
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of een niet nagekomen afspraak worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.