Coronavirus

Het Coronavirus deed eind februari voor het eerst zijn intrede in Nederland, waarna de verspreiding en gevolgen elkaar in hoog tempo opvolgden.

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.
Het coronavirus grijpt herhaald razendsnel om zich heen. Er is blijvend sprake van hoge aantallen besmettingen en ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij.
Het virus verspreidt zich tussen mensen via onzichtbaar kleine slijmdruppeltjes die we uithoesten of -ademen en waarschijnlijk ook via gladde oppervlakken, zoals handpalmen, deurklinken en kranen. Bijvoorbeeld als mensen onbedoeld druppeltjes achterlaten wanneer ze in hun hand hoesten of niezen en daarna een oppervlak aanraken.

Het is niet altijd even duidelijk of iemand besmet is en of de persoon ook (al of nog steeds) besmettelijk is. Immers is bekend dat personen met Covid-19 al een aantal dagen voordat zij klachten krijgen besmettelijk zijn en daarnaast zijn er veel mensen die wel besmet(telijk) zijn maar verder geen of slechts minimale klachten ervaren.
Het is dan ook erg belangrijk om te weten of iemand besmettelijk is om verdere verspreiding te voorkomen en daar leveren antigeen sneltesten een bijdrage.
Het (preventief) gebruik van sneltesten levert een bijdrage aan het nog veiliger maken van onze omgeving en wordt reeds intensief toegepast in de topsport en steeds vaker in het bedrijfsleven en in de zorg.

De Abbott Panbio Covid-19 AG sneltest heeft een CE-keurmerk en is goedgekeurd en erkend door het ministerie van VWS (RIVM en IGJ) en de GGD.