Coronavirus

Het Coronavirus deed eind februari voor het eerst zijn intrede in Nederland, waarna de verspreiding en gevolgen elkaar in hoog tempo opvolgden.
De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen periode zien we een snelle toename in het aantal besmettingen en ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden, maar is wel duidelijk: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen.
Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten of iemand besmettelijk is of niet en daar leveren de antigeen sneltesten een bijdrage.

Preventief testen

Preventief testen levert een bijdrage aan het nog veiliger maken van onze omgeving en wordt dan ook veelvuldig in de topsport en het bedrijfsleven toegepast.
Het OMT heeft recent een document gepubliceerd over preventief testen (12 oktober 2020). Het detecteren van besmettelijke mensen is met preventief testen geen fullproof systeem, maar het brengt een aanzienlijk deel van besmettelijke mensen aan het licht.

Kortgeleden werd een asymptomatische groep sporters door het UMC Utrecht gescreend d.m.v. de Abbott sneltest en dit werd vergeleken met de PCR test. Het resultaat was dat voor een asymptomatische populatie (dus personen zonder klachten) de Abbott sneltest even goed functioneert als de PCR test.

Corona Antigeen Sneltesten

Momenteel zijn er in Nederland drie (antigeen)sneltesten gevalideerd en betrouwbaar genoeg bevonden.
De Abbott Sneltest geeft een indicatie of iemand antigenen van het Covid-19 virus bij zich draagt (en daarmee besmettelijk is) op het moment van testen.
Bij deze Antigen (Ag) sneltest wordt middels een de nasofaryngeale swab (neusswab) gemeten of er specifieke viruseiwitten aanwezig zijn.

Overige informatie

Geeft de antigeen sneltest 100% zekerheid?

Helaas geeft geen enkele test op dit moment 100% zekerheid.
De door ons gebruikte sneltest (Abbott) is geschikt bevonden door het RIVM en verschillende academische ziekenhuizen in Nederland.
De test geeft een hoge mate van zekerheid, met name als u gezondheidsklachten heeft.
Bij een Ct waarde van minder dan 33 heeft de Abbottt sneltest een sensitiviteit van 93% en een specificiteit van 100%. Dat betekent dat er (vrijwel) geen vals positieve bevindingen zijn (positieve sneltest betekent dus Covid-19), maar ook dat er een kleine kans op vals negatieve uitslagen bestaat.

Kortom, de Abbot sneltest lijkt goed geschikt om besmettelijke mensen betrouwbaar te identificeren.
Indien u geen klachten heeft (preventief testen) wordt de betrouwbaarheid van de test iets lager.
Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert bij een negatieve testuitslag in een vroeg stadium (0-4 dagen) na contact met een besmet persoon, na 4 dagen nog een keer te testen.

 

Is de antigeen sneltest een vervanger van de PCR Test?

De gouden standaard voor het testen op Covid-19 is de PCR test.
Alhoewel de Abbott sneltest zeer nauwkeurig is, is deze test nog géén vervanger van de PCR test, maar wordt deze wel steeds vaker gebruikt (o.a. door de GGD, de meeste topsportorganisaties en in het bedrijfsleven).

Er is bij een positieve antigeen sneltest geen (door de GGD uitgevoerde) hertest / PCR test nodig.

 

Door wie wordt de test uitgevoerd?

De test wordt uitgevoerd door een bekwame, BIG geregistreerde zorgprofessional.
De organisatie en procedures staan onder toezicht van een arts van Huisartsenpraktijk Nguyen.

 

Testuitslag

De testuitslag is bekend na 20 minuten, u ontvangt de testuitslag per email uiterlijk binnen 1 uur.
Uiteraard ontvangt u duidelijke informatie over de gevolgen van uw testuitslag.
Wij zijn wettelijk verplicht om positief geteste personen te melden bij de GGD.

Let op: De testuitslag geldt niet als een officieel reisdocument.

 

Reisdocumenten?

Wij geven geen reisdocumenten af.

 

Kosten en betaling

Het tarief voor het uitvoeren van een Antigeen Sneltest bedraagt € 69,-.
U ontvangt per email een betaalverzoek met factuur.

 

Testlocatie

Wij ontvangen u graag op de speciaal ingerichte testlocatie op het parkeerterrein achter ons medisch centrum op adres:
Hoofdweg 634
2132 MK Hoofddorp

 

Afspraak maken

U kunt zonder verwijzing een afspraak maken via ons secretariaat op telefoonnummer 088-3270000.
Meestal kunt u dezelfde dag nog getest worden.

Op verzoek kunnen wij een testmoment realiseren voor een groter aantal personen, bijvoorbeeld voor bedrijven of sportteams.
Voor groepen groter dan 15 personen kunnen wij het testen ook op locatie verzorgen.