FysioFitness

FysioFitness is een bewegingsprogramma waarmee u gericht aan de slag gaat met uw lichamelijke klachten en/of gezondheidsproblematiek.

De fysiotherapeut stelt op basis van uw specifieke klachten en/of gezondheidsproblemen een persoonlijk trainingsprogramma op. Dit kan zijn in combinatie of in opvolging van uw fysiotherapeutisch behandeltraject of middels een aparte individuele intake.
Vervolgens zult u trainen in groepsverband onder begeleiding van de fysiotherapeut die het trainingsprogramma en de uitvoering van oefeningen instrueert, controleert en bijstuurt waar nodig.

  • Individueel specifiek trainingsprogramma
  • Training in groepsverband
  • Begeleiding door 1 gespecialiseerde fysiotherapeut
  • Groepsgrootte: max. 8 deelnemers
  • Duur: 60 minuten
Fysio Cura Plaza

Locaties

  • FCP Hoofdweg, Hoofddorp
  • FCP Meer Med Clinic, Hoofddorp
  • FCP Rijsenhout, Rijsenhout

Deelname & Abonnementen

U kunt deelnemen aan FysioFitness als u vanwege lichamelijke klachten en/of gezondheidsproblematiek fysiotherapeutische begeleiding nodig heeft.
Indien van toepassing zal een individuele intake in rekening worden gebracht als een fysiotherapeutisch consult.
Een verwijzing van de (huis)arts is niet noodzakelijk.
Sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten, informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar.

Training uitsluitend op afspraak:

 

Om deel te nemen zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar:

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een van onze abonnementen of beweegprogramma's?
Neem dan contact met ons op via telefoon, chat of via het contactformulier.