Echografie

Echografie door een gespecialiseerde echografist

Echografie

Echografie is een (aanvullend) beeldvormend onderzoek dat naast het klinisch onderzoek kan worden ingezet. Met echografie kan veelal de aard en/of ernst van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat in beeld gebracht worden om hiermee een adequate diagnose en mogelijk behandelplan op te stellen. Daarnaast kan ook het verloop van het herstel middels echografie gevolgd worden, zodat er nog exacter uitspraak gedaan kan worden over weefselherstel en belastbaarheid.

Echografie
Echografisch beeldvormend onderzoek
Een juiste diagnose leidt tot een juiste behandeling

Bij spier- en peesblessures, slijmbeursproblemathiek en/of gewrichtsklachten

Echografie wordt veelal gebruikt voor nader onderzoek bij spier- en peesblessures, maar kan ook worden gebruikt voor onderzoek naar slijmbeursproblematiek en/of gewrichtsklachten, zoals bijvoorbeeld:

  • Achillespeesklachten (bijv. littekenvorming / kalkafzetting)
  • Spierletsel (bijv. hamstringscheuring)
  • Schouderklachten (bijv. peesirritatie of peesscheuring)
  • Elleboogklachten (bijv. “tennisarm” of “golfersarm”)
  • Bandletsel (bijv. enkelbanden of kniebanden)
Fysiotherapie Hoofddorp

Echografisch consult

Bij Fysio Cura Plaza wordt echografie uitgevoerd door een speciaal hiervoor opgeleide sportfysiotherapeut, op advies/indicatie van de fysiotherapeut of (huis)arts. De echografist zal een consult uitvoeren, waarbij echografisch onderzoek gebruikt zal worden om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen.

Vergoeding van een echografisch consult kan op twee wijzen worden gerealiseerd:

  • Indien echografisch onderzoek onderdeel is van een fysiotherapeutisch behandeltraject kan deze desgewenst worden gedeclareerd als een fysiotherapeutisch consult.
  • Indien echografisch onderzoek geen onderdeel is van een fysiotherapeutisch behandeltraject, of (aanvullende) verzekering voor fysiotherapie ontoereikend is, zal het onderzoek rechtstreeks bij de patiënt in rekening worden gebracht (zie tarievenlijst).