FysioFitness – Hartrevalidatie

Verantwoord aan de slag!

Hartrevalidatie

Een operatie of hartaandoening is een zeer ingrijpende ervaring en kan vele fysieke en emotionele gevolgen hebben. Een goede revalidatie versnelt uw herstel en vermindert de kans op nieuwe hartproblemen.

Fysio Cura Plaza biedt speciaal voor patiënten met hartproblematiek specifieke revalidatie (Cardio Zorgplan) en een speciaal ontwikkelde FysioFitness programma.

In eerste instantie kunt u op verwijzing van de cardioloog deelnemen aan het Cardio Zorgplan om daarna middels FysioFitness Hartrevalidatie uw fitheid op peil te houden en verder te verbeteren.

Hartrevalidatie
Gespecialiseerde hartrevalidatie
Weer fysiek en mentaal gezond!

Cardio Zorgplan

Het Cardio Zorgplan is ontwikkeld voor de revalidatie van verschillende cardiale aandoeningen.
De revalidatie vindt plaats volgens een vast protocol, waarbij uw voortgang nauwgezet in kaart zal worden gebracht. Binnen het protocol bestaan vaste meetmomenten waarin u met uw behandelend therapeut vragenlijsten invult en metingen uitvoert. Dit geeft u en uw behandelend therapeut de mogelijkheid de effecten van de revalidatie in kaart te brengen en de inhoud van de revalidatie aan uw persoonlijke behoeften aan te passen.

Regelmatige terugkoppeling aan de cardioloog, zowel schriftelijk per rapportage, als mondeling in een MDO (multidisciplinair overleg tussen verpleegkundig specialist cardiologie en coördinerend fysiotherapeut) zorgt ervoor dat uw cardioloog goed op de hoogte is van uw revalidatie.

Het programma bestaat in eerste instantie uit individuele begeleiding. Uw behandelend therapeut brengt in kaart wat uw startniveau is en werkt van daaruit een plan uit. Na een aantal individuele trainingssessies zult u vervolgens deelnemen aan groepstraining. Dit betekent dat u samen met anderen actief werkt aan uw herstel, maar u volgt nog steeds uw eigen op maat gemaakte programma.

 • Gevarieerde training op uw niveau volgens een specifiek oefenprotocol
 • Individuele begeleiding in startfase
 • Training in groepsverband
 • Programmaduur 7 weken tot maximaal 13 weken
 • Begeleiding door 1 gespecialiseerde fysiotherapeut
 • Groepsgrootte: max. 8 deelnemers
 • Duur: 60 minuten

FysioFitness – Hartrevalidatie

Fysio Cura Plaza organiseert wekelijks FysioFitness – Hartrevalidatie, waarbij patiënten kunnen deelnemen aan een programma onder leiding van een gespecialiseerde (hartrevalidatie)fysiotherapeut.

Het FysioFitness – Hartrevalidatie programma is voor u geschikt als u last heeft (gehad) van cardiale problematiek en uitermate geschikt als vervolg na het afronden van het Cardio Zorgplan.

Door onder te (blijven) bewegen onder deskundige begeleiding kunt u uw fitheid blijvend verbeteren op een veilige en verantwoorde manier.

 • Gevarieerde training volgens een gericht oefenprotocol
 • Training in groepsverband
 • Begeleiding door 1 gespecialiseerde fysiotherapeut
 • Groepsgrootte: max. 8 deelnemers
 • Duur: 60 minuten
Hartrevalidatie

Voorwaarden Cardio Zorgplan

U kunt deelnemen aan het Cardio Zorgplan na doorverwijzing van uw behandelend cardioloog.
In samenwerking met het Spaarne Gasthuis voeren de aangesloten fysiotherapiepraktijken de beweegmodule van de hartrevalidatie uit.

Het Cardio Zorgplan wordt veelal vergoed door de (aanvullende) zorgverzekering.

Deelname uitsluitend op afspraak.

Voorwaarden FysioFitness – Hartrevalidatie

U kunt deelnemen aan onze beweegprogramma’s en abonnementen als u vanwege lichamelijke klachten en/of gezondheidsproblematiek fysiotherapeutische begeleiding nodig heeft.
Deelname aan de beweegprogramma’s en abonnementen kan in combinatie of in opvolging van uw fysiotherapeutisch behandeltraject.

Een verwijzing van de (huis)arts is niet noodzakelijk.
Sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten, informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar.
Deelname uitsluitend op afspraak.

Als u geen fysiotherapeutisch behandeltraject heeft bij Fysio Cura Plaza plannen wij graag met u een individuele intake. Wij zullen dan samen met u uw doelstellingen bespreken en eventuele lichamelijke klachten beoordelen om voor u een passend oefenprogramma op te kunnen stellen.
(Een individuele intake zal in rekening worden gebracht als een fysiotherapeutisch consult)

Fysiotherapie Hoofddorp
Oncologie Fysiotherapie
Hartrevalidatie
FysioFitness

Fysio Cura Plaza voldoet aan alle eisen welke zijn gesteld door de NVVC (Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie) om de revalidatie van hartpatiënten te mogen uitvoeren. De revalidatie is opgesteld volgens de laatste richtlijn van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
Fysio Cura Plaza beschikt over de juiste apparatuur en ruimte om uw revalidatie goed te kunnen uitvoeren en zijn onze collega’s specifiek opgeleid om uw veiligheid te borgen.

Wanneer u revalideert in een aan Cardio Zorgplan deelnemende praktijk, weet u zeker dat u aan het juiste adres bent voor uw revalidatie!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een van onze abonnementen of beweegprogramma’s?