Geriatrie Fysiotherapie

Geriatrie Fysiotherapie

Geriatrie Fysiotherapie

De Geriatrie Fysiotherapeut behandelt mensen met een hogere leeftijd, kwetsbare ouderen en mensen met multipathologie die problemen ervaren bij het bewegen en hierdoor moeite ervaren bij activiteiten of deze niet meer kunnen uitvoeren. Bij multipathologie kunnen verschillende aandoeningen een rol spelen, zoals artrose, osteoporose, TKP, THP, fracturen, dementie, PD, CVA, DM2, COPD, oncologie, RA, hart en vaatziekten of een combinatie hiervan.

Bij bewegingsproblemen kan er gedacht worden aan verstoring van de motoriek, zoals sarcopenie/spierkracht afname, problemen met de coördinatie, loopsnelheid, lenigheid en/of vermoeidheid bij inspanning. Ook kan de Geriatrie Fysiotherapeut in consult gevraagd worden voor valpreventie en bij verstoring in de stabiliteit, bij valproblemen en behandeling na een val, en tevens duizeligheidsklachten.

Ook preventief kunnen patiënten terecht bij Fysio Cura Plaza, bijvoorbeeld door te komen sporten om fysiek fit te blijven (zowel individueel als in groepsverband).

Al onze Geriatrie Fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Geriatrie Fysiotherapie
Geriatrie Fysiotherapeut
Voor mensen met een hoge biologische leeftijd