Kinderfysiotherapie

Fysiotherapie voor kinderen

Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs. Maar soms duurt het langer, wijkt de ontwikkeling af of kost het meer moeite om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Voor deze kinderen kan het zinvol zijn om naar een kinderfysiotherapeut te gaan.

De kinderfysiotherapeut is de specialist als het gaat om de ontwikkeling en het bewegen van baby’s, dreumesen, kleuters en schoolgaande kinderen (0-16 jaar). Door problemen met motorische vaardigheden en zintuigelijke ontwikkeling nauwkeurig te analyseren, kunnen zij vervolgens gericht en op een voor het kind uitdagende en stimulerende wijze, helpen om bewegen te optimaliseren.

De kinderfysiotherapeut is specifiek opgeleid om kinderen te helpen bij het optimaal functioneren en bezit technische, didactische en pedagogische vaardigheden om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Met gerichte oefeningen en uitdagende opdrachten worden kinderen gestimuleerd en zal het functioneren en zelfvertrouwen verbeteren. Ook voor de ouders is er vaak een belangrijke taak weggelegd om het traject te versterken.

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Gespecialiseerde kinderfysiotherapie
Gericht op de motoriek en motorische ontwikkelingen

Kinderfysiotherapie voor baby’s

In het eerste levensjaar maken baby’s belangrijke motorische en zintuigelijke ontwikkelingen door. Soms gaat deze ontwikkeling trager of niet helemaal als gewenst.
Baby’s met een voorkeurshouding kunnen een afplatting van het hoofd ontwikkelen, soms lukt het grijpen minder goed of lukt het omrollen of kruipen maar niet en is extra oefeningen nodig.

De kinderfysiotherapeut kan helpen om een normale motorische en zintuigelijke ontwikkeling te stimuleren en geeft advies aan ouders met betrekking tot houding en hantering van hun kind.

“Mijn baby kijkt voortdurend naar één kant…”

“Het lukt nog steeds niet om zelf om te rollen…”

De kinderfysiotherapeut kan uw baby helpen bij o.a.:

 • Voorkeurshouding
  (wel of niet met een scheef of afgeplat hoofdje)
 • Congenitale musculaire torticollis
 • Trage motorische ontwikkeling
 • Lage spierspanning
 • Neurologische aandoeningen en syndromen
 • Premature of dysmature kinderen
 • Neiging tot overstrekken
 • Onrust of overmatig huilen
Fysio Cura Plaza Hoofddorp

Kinderfysiotherapie voor dreumesen en peuters

Dreumesen en peuters gaan de wereld ontdekken en de motorische en zintuigelijke ontwikkeling gaat razendsnel.
Er zijn vele redenen waarom deze ontwikkeling bij dreumesen en peuters soms niet optimaal verloopt. Het leren rennen, springen, klimmen en klauteren gaat soms moeizaam of de ontwikkeling van fijne motoriek of het voelen blijft achter. Ook kan een aangeboren anatomische andere stand van een gewricht of ledemaat parten spelen.
Deze kinderen kunnen extra hulp gebruiken bij het stimuleren van de ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut kan deze ontwikkeling stimuleren door deze jonge kinderen op een gerichte, maar motiverende en uitdagende wijze oefeningen aan te bieden. Deze oefening zal ertoe leiden dat bewegen en motoriek verbeterd.

“Mijn kind beweegt zo onhandig…”

“Het lukt maar niet om te knippen en netjes te kleuren…”

De kinderfysiotherapeut kan peuters en kleuters helpen met o.a.:

 • Vertraagde motorische ontwikkeling
  (Bijv. onhandig bewegen of veelvuldig vallen)
 • Achterstand in fijne motorische vaardigheden
  (Bijv. knippen, tekenen, knutselen)
 • Pijnklachten bij het bewegen
 • Afwijkende stand van de benen of voeten
  (Bijv. met een veranderd looppatroon)
 • Neurologische problemen
 • Orthopedische problemen
 • Herstel na een fractuur of periode van minder bewegen
  (Bijv. na een periode met gips immobilisatie)
Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie voor schoolgaande kinderen

Ook voor schoolgaande kinderen is goed bewegen erg belangrijk. In deze leeftijdsfase gaan zij steeds meer sporten, leren zij fietsen en zwemmen en wordt de fijne motoriek nog belangrijker voor bijvoorbeeld het schrijven op school. Als deze uitdagende motorische vaardigheden zich niet helemaal vanzelf ontwikkelen kan een achterstand ontstaan ten opzichte van leeftijdsgenootjes, iets wat op deze leeftijd vaak resulteert in onzekerheid, verminderd plezier op school en soms zelfs leidt tot problemen in het deelnemen aan sociale activiteiten (niet durven/willen spelen, sporten, etc.).

De kinderfysiotherapeut kan helpen aan het verbeteren van het bewegen en functioneren in de fysieke- en sociale omgeving en bijdragen aan het verbeteren van het zelfvertrouwen.

“Mijn kind heeft nog steeds zijn zwemdiploma niet gehaald…”

“Het lukt maar niet om leesbaar te schrijven…”

De kinderfysiotherapeut kan schoolgaande kinderen helpen met o.a.:

 • Motorische achterstand
  (Bijv. in vergelijk met leeftijdsgenootjes of door herhaalde sportblessures)
 • Achterstand in fijne motorische vaardigheden
  (Bijv. schrijfvaardigheid)
 • Pijnklachten bij het bewegen of sporten
 • Sportblessures
 • Orthopedische problematiek
  (Bijv. houdingsafwijkingen)
 • Neurologische problemen
Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie

Samenwerking

De kinderfysiotherapeut werkt intensief samen met huisartsen en kinderartsen en andere zorgdisciplines als bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie, diëtetiek en psychologie.

Vergoeding kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie valt onder het basispakket en niet onder het eigen risico. Kinderen hebben in ieder geval recht op 18 behandelingen uit de basisverzekering.
Meer behandelingen kunnen veelal worden verhaald op de aanvullende zorgverzekering van de ouders.