Kneelax Meting

Kneelax Meting

De Kneelax is het enige apparaat ter wereld wat in staat is om op een snelle en betrouwbare wijze de laxiteit van de knie te bepalen.
De meetapparatuur brengt met geavanceerde software de laxiteit van de knie betrouwbaar in beeld, waardoor de kans op foutieve diagnoses verkleind wordt en er meer duidelijkheid geschapen kan worden over eventuele achterliggende pathologie.

Sportmedisch Consult
Ik wil graag een Kneelax Meting
Behandelingen opmaat