Oncologie Fysiotherapie

Gespecialiseerde begeleiding bij kanker

Oncologie Fysiotherapie

Oncologische aandoeningen komen helaas steeds meer voor in de samenleving.
De verschillende behandelmethoden zoals chirurgie, radiotherapie en chemotherapie kunnen invloed uitoefenen op het algemene welbevinden en hierbij kunnen verschillende fysieke en mentale klachten ontstaan. Uit diverse onderzoeken en uit praktijkervaring is gebleken dat fysiotherapeutische begeleiding tijdens en na de oncologische behandeling bijdraagt aan het verminderen van klachten.

De gespecialiseerde oncologie fysiotherapeut kan helpen om klachten als gevolg van (de behandeling van) kanker te verminderen.

Oncologie Fysiotherapie
Oncologie fysiotherapie in een positieve sfeer
Fysiek, psychisch en maatschappelijk vitaal!

Fysiotherapie bij kanker

Als gevolg van kanker en de behandeling krijgen veel patiënten te maken met (over)vermoeidheid, conditievermindering en krachtsvermindering. In elke fase van oncologische behandeling kan er positief effect worden ondervonden van fysiotherapie; zowel voorafgaande de behandelingen van kanker, tijdens of na de curatieve fase, maar ook in de palliatieve fase kan oncologie fysiotherapie een positief effect hebben.

Wanneer oncologie fysiotherapie?

Curatieve fase
In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. Oncologie fysiotherapie kan in deze fase helpen bij het beperken van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

Herstelfase
In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijks leven. De oncologie fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

Nazorg
Als de patiënt na een succesvolle behandeling genezen is verklaard, zijn er soms wel blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk.

Chronische fase
Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met deze nieuwe situatie. De oncologie fysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt dan wel coacht de patiënt.

Palliatieve fase
De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. Kwaliteit van leven staat in deze fase centraal! Oncologie fysiotherapie kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden. De wens van de patiënt staat hierbij centraal.

Terminale fase
In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. Het comfort van de patiënt staat centraal. De oncologie fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen helpen tegen benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

Oncologie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeem Fysiotherapie

Fysio Cura Plaza – Meander

Fysio Cura Plaza heeft een intensieve samenwerking met Fysiocentrum Meander.
Wij ontvangen u graag in onze praktijkruimte in Medisch Centrum Hyde Park, welke specifiek ontwikkeld en ingericht is om u in een prettige omgeving te kunnen helpen uw vitaliteit te optimaliseren.

Met de unieke samenwerking met meerdere disciplines bent u verzekerd van de beste behandeling en begeleiding!

Uw eerste afspraak

De eerst afspraak bestaat uit een intake (vraaggesprek) en een onderzoek.
Onze gespecialiseerde oncologie fysiotherapeuten bespreken met u uw situatie, uw doelstellingen en de mogelijkheden voor fysiotherapie.
Een onderzoek zal vaak bestaan uit een conditie- en een spierkrachtonderzoek.

Samen met u wordt vervolgens een passend behandelprogramma opgesteld.
Dit bestaan uit (een combinatie van) verschillende behandelvormen, bijvoorbeeld oefentherapie, conditietraining, advisering over belasting/belastbaarheid en energieverdeling, fascie- en littekenbehandeling, oedeemtherapie en/of hydrotherapie.