Hartrevalidatie

Het Cardio Zorgplan is ontwikkeld voor de revalidatie van verschillende cardiale aandoeningen. Denk hierbij aan onder andere de revalidatie na het doormaken van een infarct, het ondergaan van een dotterprocedure of een bypassoperatie. Het Cardio Zorgplan wordt uitgevoerd volgens een vaststaand protocol, waar alle fysiotherapiepraktijken die meewerken aan het Cardio Zorgplan zich aan houden.

Behandeling volgens het Cardio Zorgplan vindt plaats na doorverwijzing van uw behandelend cardioloog. In samenwerking met het Spaarne Gasthuis voeren de aangesloten fysiotherapiepraktijken de beweegmodule van de hartrevalidatie uit.

Afhankelijk van uw aandoening en uw niveau bij aanvang van het revalidatieprogramma, kan het programma zeven tot dertien weken duren. Aanvullend bestaat er de mogelijkheid om een beweegprogramma van drie maanden te volgen, hierin kunt u onder begeleiding het zelfstandig sporten aanvangen. Daarnaast bieden alle praktijken, die meewerken aan het Cardio Zorgplan, de mogelijkheid om uw zelfstandige sportactiviteiten binnen de vertrouwde omgeving van de praktijk voort te zetten.

Doordat de revalidatie plaatsvindt volgens een vast protocol, kan uw voortgang nauwgezet in kaart worden gebracht. Binnen het protocol bestaan vaste meetmomenten waarin u met uw behandelend therapeut vragenlijsten invult en metingen uitvoert. Dit geeft u en uw behandelend therapeut de mogelijkheid de effecten van de revalidatie in kaart te brengen en de inhoud van de revalidatie aan uw persoonlijke behoeften aan te passen.

Regelmatige terugkoppeling aan de cardioloog, zowel schriftelijk per rapportage, als mondeling in een MDO (multidisciplinair overleg tussen verpleegkundig specialist cardiologie en coördinerend fysiotherapeut) zorgt ervoor dat uw cardioloog goed op de hoogte is van uw revalidatie. Deze terugkoppeling zorgt er tevens voor dat uw revalidatieprogramma zo goed mogelijk aansluit bij de wens van de cardioloog en uw persoonlijke behoeften.

Het programma bestaat in eerste instantie uit individuele begeleiding. Uw behandelend therapeut brengt in kaart wat uw startniveau is en werkt van daaruit een plan uit. Na een aantal individuele trainingssessies zult u deelnemen aan groepstraining. Dit betekent dat u samen met anderen actief werkt aan uw herstel, maar u volgt nog steeds uw eigen op maat gemaakte programma.

De praktijken die deelnemen aan het Cardio Zorgplan zijn speciaal geselecteerd en voldoen aan alle eisen welke zijn gesteld door de NVVC (Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie) om de revalidatie van hartpatiënten te mogen uitvoeren. De revalidatie is opgesteld volgens de laatste richtlijn van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In de praktijken beschikt men over de juiste apparatuur en ruimte om uw revalidatie goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben alle praktijken reanimatiegetraind personeel en zijn zij in bezit van een AED. Wanneer u revalideert in een praktijk welke deelneemt aan het Cardio Zorgplan, weet u zeker dat u aan het juiste adres bent voor uw revalidatie!

Deelname & vergoeding zorgverzekering

U kunt zich inschrijven mits in het bezit van een verwijzing van de (huis)arts.
Deze specifieke Hartrevalidatie wordt veelal vergoed door de (aanvullende) zorgverzekering