Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op de motoriek en motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Hierbij wordt gekeken naar de normale ontwikkeling en eventuele afwijkingen of vertraging hiervan.

Kinderen komen bij de kinderfysiotherapeut via de huisarts, kinderarts of het consultatiebureau. Tevens is het mogelijk om zonder verwijzing  je bij de kinderfysiotherapeut aan te melden voor een screening. Bijvoorbeeld wanneer een ouder/verzorger of leerkracht mogelijke motorische problemen bij een kind signaleert.

De kinderfysiotherapeut is geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK).