Lage rugpijn (26 nov ’23)

Rugklachten fysiotherapie

Lage rugpijn

Lage rugpijn is een van de meest veelvoorkomende lichamelijke klachten.
Zo’n 60%-80% van de bevolking krijgt een of meerdere malen in zijn leven te maken met pijn in de rug of meer specifieke rugklachten als bijvoorbeeld hernia klachten.

Lage rugpijn

Lage rugpijn

Rugklachten bestaan veelal uit pijn (scherp, stekend en/ of zeurend) in de rug, stijfheid, bewegingsbeperking(en) en soms ook met uitstraling (pijn of tintelingen) in de benen. Pijn in de rug kan verergeren bij plotselinge bewegingen of bij activiteiten waarbij de rug zwaarder wordt belast (als bijv. tillen of bukken) en zijn soms dermate hevig dat het functioneren fors beperkt wordt.

Lage rugklachten

De lage rug (lumbale wervelkolom) bestaat uit een ingenieus geheel van wervels, gewrichten, tussenwervelschijven, banden, zenuwen en spieren, die allen gezamenlijk zorgen voor stabiliteit en functie. Vanwege de complexiteit van dit geheel bestaat er hiermee ook een ogenschijnlijk risico op een blessure. In de wetenschap bestaat nog veel onduidelijkheid over de exacte oorzakelijkheden en ontstaanswijze, waarbij slechts in enkele gevallen van lage rugpijn gesproken wordt over specifieke pathologie.

Fysiotherapie Hoofddorp

Specifieke lage rugpijn

Men spreekt over specifieke lage rugpijn als er sprake is van een duidelijke aanwezige afwijking ofwel pathologie. Hierbij kan met denken aan afwijkingen van de wervelkolom (bijvoorbeeld Bechterew of spondylolisthesis), fracturen of aandoeningen met neurologische problemen tot gevolg (bijvoorbeeld hernia of kanaalstenose). Echter moet hierbij ook gezegd worden dat er ook herhaaldelijk is aangetoond dat ook deze aandoeningen aanwezig kunnen zijn bij mensen zonder pijn in de rug, hetgeen het stellen van een goede diagnose behoorlijk bemoeilijkt. Voor specifieke rugpijn zijn tal van behandelmogelijkheden bekend, van (gedoseerde) rust, specifieke oefenprogramma’s tot aan chirurgische interventies. Helaas is de kans op succes moeilijk te voorspellen en is er niet één behandeling die succes garandeert.

Een adequate diagnose bij rugpijn is derhalve essentieel en de keuze voor behandeling is hierna erg afhankelijk van de individuele problematiek. Soms herstelt men simpelweg door het houden van rust, soms door middel van gecontroleerd (onder leiding van de fysiotherapeut) opbouwen van belasting en soms is chirurgische interventie noodzakelijk.

Hartrevalidatie

Normaal beloop van aspecifieke lage rugpijn

Er is sprake van een “normaal beloop” wanneer de activiteiten en participatie in de tijd gradueel toenemen (tot het niveau van voor de klachten). Vaak zal ook de pijn verminderen. Dit houdt niet in dat de lage rugpijn altijd geheel verdwijnt, dat de lage rugpijn het uitvoeren van activiteiten en participatie niet (meer) in de weg staat.

Afwijkend beloop van aspecifieke lage rugpijn

Er is sprake van een ‘afwijkend beloop’ als de beperkingen en participatieproblemen in de tijd niet afnemen, maar gelijk blijven of zelfs toenemen. We spreken van een afwijkend beloop en een vertraagd herstel als er gedurende 3 weken geen duidelijk toename in activiteiten en afname in participatieproblemen is geweest.

Lage Rugpijn

Aspecifieke lage rugpijn

Het grootste deel (>90%) van rugpijn wordt ‘aspecifiek’ genoemd, hetgeen eigenlijk zoveel betekent als “er is geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar”. Hierbij is er sprake van pijn in rug en/of stijfheid in de rug, soms met uitstraling in de bilregio of het bovenbeen. Het lijkt erop dat deze rugklachten voortkomen vanuit overbelasting van de rug, hetgeen kan voortkomen vanuit minder goede (werk)houding, minder goede (sportspecifieke) stabiliteit, vermoeidheid maar wordt ook vaak in relatie gebracht met verhoogde stress en minder gezonde leefgewoonten. In de sport wordt regelmatig overbelasting geconstateerd als gevolg van het foutief uitvoeren van oefeningen (krachttraining), of een onjuiste keuze van oefenvormen (bijvoorbeeld waarbij te eenzijdig getraind wordt waardoor dysbalans ontstaat).

Rugklachten

Aspecifieke lage rugklachten herstellen veelal vanzelf binnen enkele dagen tot weken, waarbij het vooral zaak is om (gedoseerd) te blijven bewegen, het is onomstotelijk dat ophouden met bewegen pijn in de rug alleen maar verergerd.
Hierbij zal de fysio-/manueeltherapeut de behandeling in eerste instantie richten op het geven van beweegadviezen (bijv. specifieke rugoefeningen), het optimaliseren van de bewegelijkheid van de wervelkolom en het verminderen van pijnklachten om hiermee bewegen en functioneren beter mogelijk te maken.

Als functie en bewegelijkheid zich (grotendeels) hersteld hebben is er vaak reden om de belastbaarheid (‘getraindheid’) van de rug te verbeteren. In de sportgerelateerde situatie betekent dit veelal dat specifieke oefeningen gerelateerd aan de sportspecifieke bewegingen uitkomst bieden.
De fysiotherapeut kan in sommige gevallen van pijn in de rug een zinvolle bijdrage leveren aan het herstel of het voorkomen van herhaling.

Lage rugpijn
Pijn in de rug

OriGENE Rugtherapie

Ondanks alle kennis en ervaring blijkt dat veel rugklachten niet (volledig) opgelost worden in de “reguliere” aanpak middels lokale behandeling en oefenvormen. Een bijzondere behandelmethode in de aanpak van aspecifieke lage rugklachten is OriGENE Rugtherapie.

De OriGENE Rugtherapie is een specifieke training gericht op het optimaliseren van de bewegelijkheid van de wervelkolom in combinatie met het versterken van de specifieke strekfunctie. Deze vernieuwende therapie levert zeer goede behandelresultaten met veelal aanzienlijke vermindering van pijnklachten en verbetering van functioneren, juist bij diegenen die al vele behandelmethoden hebben ondergaan. Een behandeltraject wordt meestal gecombineerd met lokale behandeling en andere (specifieke) oefenvormen, waarmee de aanpak breed en gericht is! Ook vele (top)sporters hebben met veel succes gebruik van de OriGENE Rugtherapie!

OriGENE Rugtherapie
Fysiotherapie Hoofddorp

Fysio Cura Plaza
Bas Besselink, Sportfysiotherapeut
Antoine van den Berg, Manueel Therapeut

www.fysiocuraplaza.nl
088-3270000

Fysiotherapie Hoofddorp

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op.