Sportmedisch onderzoek

Voor iedereen die beweegt!

Sportmedisch onderzoek

Sportmedische onderzoeken zijn bedoeld om een beeld van uw gezondheid en belastbaarheid te geven. Het doel is vaak een veilige en verantwoorde sportbeoefening.
Wij adviseren deze onderzoeken aan mensen die (weer) willen gaan sporten, intensieve sporters, maar ook aan mensen met chronische klachten.

Keuringen kunnen worden onderverdeeld in verplichte sportkeuringen (dit zijn keuringen die verplicht gesteld zijn door de desbetreffende sportbond of de overheid) en sportmedische onderzoeken.
Deze laatste vinden op eigen initiatief van de (aspirant)sporter plaats en variëren qua uitgebreid van een Basis Sportmedisch Onderzoek tot een Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek inclusief een maximale inspanningstest op de fietsergometer met ademgasanalyse (spiro-ergometrie) om het omslagpunt (hartfrequentie waarbij verzuring optreedt) te bepalen.

Meer informatie vindt u ook op de website van Sportzorg.nl

Sportmedisch onderzoek
Sportmedisch Centrum Meer Med Clinic
Sportmedisch onderzoek & keuring
Meer Med Clinic - SMC Aalsmeer
Zorgverzekering vergoedt vaak (een deel) van de kosten!

Vergoeding vanuit zorgverzekering

De sportmedische diensten uitgevoerd door de sportartsen van de Meer Med Clinic worden direct bij u als patiënt in rekening gebracht.
Veelal worden de sportmedische diensten vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering (waarbij geen eigen risico geldt).

Sportfysiotherapie
Sportmedisch centrum