Sportmedisch onderzoek

Sportmedische onderzoeken en keuringen

Sportmedisch Onderzoek

Sportmedische onderzoeken zijn bedoeld om een beeld van uw gezondheid en belastbaarheid te geven. Het doel is vaak een veilige en verantwoorde sportbeoefening.
Wij adviseren deze onderzoeken aan mensen die (weer) willen gaan sporten, intensieve sporters, maar ook aan mensen met chronische klachten.

Keuringen kunnen worden onderverdeeld in verplichte sportkeuringen (dit zijn keuringen die verplicht gesteld zijn door de desbetreffende sportbond of de overheid) en sportmedische onderzoeken.
Deze laatste vinden op eigen initiatief van de (aspirant)sporter plaats en variëren qua uitgebreid van een Basis Sportmedisch Onderzoek tot een Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek inclusief een maximale inspanningstest op de fietsergometer met ademgasanalyse (spiro-ergometrie) om het omslagpunt (hartfrequentie waarbij verzuring optreedt) te bepalen. Op basis daarvan kunnen de hartslagzones worden bepaald en gerichte trainingsadviezen worden gegeven.

Sportmedisch onderzoek
Sportmedisch Onderzoek
Verantwoord presteren
Een zorgverzekeraars vergoedt vaak (een deel) van de kosten!

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2016 worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed uit de basiszorgverzekering.
De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.