Performance Testen

Fysio Cura Plaza biedt de mogelijkheid om een volledige sportspecifieke performance testen af te nemen. Zij organiseert deze al op regelmatige, structurele basis al voor vele sportverenigingen en sportbonden. Een performance test wordt vooraf sportspecifiek op maat gemaakt, waarbij verschillende onderdelen worden opgesteld specifiek voor iedere tak van sport. Deze test richt zich op de grondmotorische eigenschappen: lenigheid, kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen en snelheid (conform de huidige inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur). Meestal in combinatie met antropometrische testen (lichaamslengte, gewicht, vetpercentage, etc.).

Testgegevens worden verwerkt in een overzichtelijk document en verstuurd naar (vooraf afgesproken) belanghebbenden, uiteraard met toestemming van de deelnemers. Hierbij worden de testgegevens tevens beoordeeld (vanuit benchmarks) en worden concrete (individuele) adviezen en doelstellingen hieruit geformuleerd.

Fysio Cura Plaza