Praktijkregelement

Praktijkreglement

 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
  Uitzondering hierop vormen FysioFitness, Medische Fitness, FysioFitWalking, Aquafysio, Sportbegeleiding en High Performance Training.
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging
 • Er vindt slechts 1 fysiotherapeutische behandeling per dag plaats; dit geldt ook in de combinatie met Oefentherapie Mensendieck of Cesartherapie
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht
 • Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of een niet nagekomen afspraak worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Derhalve zullen wij het wettelijk bepaalde tarief direct bij de patiënt in rekening brengen (zie: tarievenlijst)
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Na iedere (of eventueel tijdens) behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of specialist.
  (Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut)
 • De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
 • Op al onze behandelingen is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) van toepassing
 • Verbruiksartikelen zijn niet inbegrepen in de fysiotherapeutische behandeling en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Derhalve zijn wij genoodzaakt deze kosten bij de patiënt in rekening te brengen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen op locaties van Fysio Cura Plaza of daarbuiten.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is in de behandelruimten en oefenruimten niet toegestaan.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot Fysio Cura Plaza te ontzeggen.
 • Gebruik van de oefenruimte geschiedt volgens de huisregels van Fysio Cura Plaza.
 • Gebruik van oefenruimte uitsluitend volgens afspraak.
 • Het dragen van sportkleding (t-shirt, top, sportbroek, binnenschoenen) is verplicht.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht.
 • Gelieve (fitness)apparatuur schoon te maken na gebruik.
 • Tassen kunnen opgeborgen worden in de kluisjes in de kleedkamers en zijn derhalve verboden in de oefenruimte.