Ziektekostenverzekering

Declaraties fysiotherapeutische verrichtingen

Ziektekostenverzekering

In verreweg de meeste gevallen zullen wij de financiële afhandeling van uw fysiotherapeutische behandelingen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afhandelen, mits u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.
Eventuele door de zorgverzekeraar afgewezen declaraties zullen bij de patiënt worden verhaald.

Contracten zorgverzekeraars

Fysio Cura Plaza heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Overzicht zorgverzekeraars CURA

Vergoeding fysiotherapie

De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.

De zorgverzekering kent vele varianten, de verschillende zorgverzekeraars bieden diverse mogelijkheden aan.
Alle verzekeringsmaatschappijen hebben, onder verschillende voorwaarden, fysiotherapie opgenomen in hun aanvullende verzekeringspolissen.
Hierdoor blijft fysiotherapie toegankelijk voor de meeste patiënten, onder voorwaarde dat u zich wel aanvullend verzekerd heeft.
Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt echter per verzekeraar en hangt af van het soort polis.

Wij raden u aan om voorafgaand aan uw fysiotherapeutische behandeling goed na te gaan of en in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Zorgwijzer Fysiotherapie

Meer informatie over de (wettelijke) regelingen en verschillende (aanvullende) verzekeringen kunt u vinden op de website van zorgwijzer.nl.

Vergoedingoverzicht en regelgeving Zorgverzekeringen Fysiotherapie
(Fysio Cura Plaza is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie gepubliceerd op deze website)