Hersenschudding

Specialist in de behandeling van hersenschudding

Sportgerelateerde hersenschudding

Een (sportgerelateerde) hersenschudding wordt ook wel een “Licht Traumatisch Hersenletsel (LTHL)” genoemd. Hoewel het weliswaar slechts licht hersenletsel is , is er nog altijd sprake van trauma van de hersenen en dat vraagt dan ook om serieuze aandacht!
Er zijn helaas vele voorbeelden van sporters die te maken hebben met blijvende en soms zelfs invaliderende klachten, door het niet (h)erkennen of niet correct omgaan met een sportgerelateerde hersenschudding.

Onze specialisten hebben inmiddels jarenlange ervaring met hersenschudding problematiek en kunnen u helpen adequaat om te gaan met acute klachten of u begeleiden bij het verminderen van langduriger bestaande problemen.

Hersenschudding
Sportgerelateerde hersenschudding
Een serieuze blessure vereist deskundige hulp!

Wat is een sportgerelateerde hersenschudding?

Iedere inwerkende kracht tegen het hoofd kan een hersenschudding veroorzaken. Over het algemeen kent dit een goede prognose, ongeveer 85-90% van de patiënten hersteld binnen 14 dagen volledig. Echter krijgt dus 10-15% te maken met langdurigere klachten, soms ook “Post Commotioneel Syndroom (PCL)” of Post Concussion Syndrome (PCS)” genoemd.
Hierbij kan de sporter een breed scala aan klachten (blijven) ervaren, met soms grote gevolgen voor het functioneren.

Er is geen duidelijke correlatie tussen de mate van impact, de ernst van de aanvankelijke klachten en het te verwachten herstel, ook slechts milde klachten kunnen langdurige gevolgen hebben. Goed herstel lijkt mede afhankelijk van het direct adequaat omgaan met een (mogelijke) hersenschudding!

Mismanagement lijkt mede verantwoordelijk
voor het ontstaan van langdurige klachten bij
een sportgerelateerde hersenschudding

Hersenschudding

Waar bij veel blessures de sporter kan bijdragen aan het vaststellen van de ernst van de blessure, kan hierover bij een mogelijke hersenschudding getwijfeld worden. Immers ervaart de sporter soms zelf (nog) geen klachten en kan het rationeel denken beïnvloed zijn en meer emotioneel denken de overhand nemen.

In de situatie van bijvoorbeeld een wedstrijd zal deze emotie vaak gericht zijn op het willen winnen en niet opgeven en minder op de mogelijke nadelige gevolgen op de gezondheid. Regelmatig is een sporter met een hersenschudding het dan ook niet eens met het besluit om niet verder te sporten, soms gepaard gaande met ongepaste of overmatig emotionele reacties, boosheid en soms zelfs agressiviteit…..!

Hoe herken ik een hersenschudding?

Het is erg lastig om een mogelijke hersenschudding direct te herkennen, een harde impact gevolgd door bewusteloosheid of hevige klachten wordt meestal niet gemist. Maar in tegenstelling tot wat men vaak denkt, ontstaat juist een groot deel zonder verlies van bewustzijn of direct hevige klachten. Zo kan een geringe impact een hersenschudding veroorzaken met hevige klachten en hoeft een grote impact niet perse tot klachten te leiden. Het herkennen van een “licht traumatisch hersenletsel” wordt nog extra lastig gemaakt, omdat klachten en symptomen soms pas later ontstaan, soms pas na enkele uren.

Do not get distracted!
“A bleeding nose may require help,
a concussion requires management!

Hersenschudding

Wees bij impact op het hoofd
ook altijd bedacht op mogelijk nekletsel!
(“If they are on the deck, think about the neck”)

Hoe te handelen bij een (verdenking op) een hersenschudding?

Met het besef dat het lastig is om een (mogelijke) hersenschudding te herkennen, is het belangrijk om een sporter laagdrempelig in bescherming te nemen door hem of haar niet verder te laten sporten. Laagdrempelig houdt hierbij in dat dit niet alleen geldt voor sporters waarbij het overduidelijk is, maar ook bij sporters waarbij op basis van genoemde factoren een verdenking op een hersenschudding bestaat. In de internationale sportwereld zijn hiervoor verschillende “one-liners” geïntroduceerd, zoals “Suspect and Protect” en “Recognize and Remove”.

“Suspect and protect”

Hersenschudding

Als een sporter zijn sportactiviteiten gestaakt heeft, is het belangrijk om een aantal veiligheidsmaatregelen te treffen:

 • Specialistische hulp / advies zoeken
 • Niet alleen laten
 • Blijven monitoren op mogelijke verslechtering van klachten
 • Wekbeleid in overleg met specialistische hulp
 • Geen voertuigen besturen
 • Geen alcohol gebruiken (bloedverdunnend effect!)
 • Rust houden en vermijden van prikkels

Schakel direct deskundige hulp in
bij verergerende klachten

Hersenschudding symptomen

 • Om een (mogelijk) “licht traumatisch hersenletsel” te herkennen zijn een aantal factoren belangrijk:
  De sporter zelf, coaches, trainers en medespelers moeten bedacht zijn op het mogelijk ontstaan van een hersenschudding tijdens de sport en het belang hierbij om met een preventieve mindset te handelen
 • Het herkennen van een (mogelijk) traumamoment is belangrijk, denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoofd-tegen-hoofd duel of een klap op de grond met het hoofd
  (Laat u niet afleiden, bijvoorbeeld een hoofdwond of bloedneus ontstaat veelal als gevolg van impact, waarbij de aanwezigheid van bloed er niet toe moet leiden dat de aandacht voor een mogelijke hersenschudding verdwijnt)
 • Het herkennen van klachten en symptomen die kunnen duiden op een hersenschudding

Hoofdpijn

Duizeligheid

Misselijkheid

Overgeven

Verlies van bewustzijn (tijdelijk)

Verwardheid

Balansverstoring

Dubbel of wazig zien

Gevoeligheid voor licht en/of geluid

Slaperigheid

Concentratieproblemen

Vergeetachtigheid

Gedragsveranderingen

Licht traumatisch hersenletsel

Herstel en sporthervatting

Het lijkt erop dat een voorspoedig herstel voor een belangrijk deel wordt bepaald in de eerste 24-72 uur na het ontstaan van de hersenschudding en dat andersom ook lijkt te gelden; mismanagement van klachten in de eerste 72 uur lijken een belangrijke voorspeller van langdurigere klachten. Het is dus belangrijk om in deze acute fase adviezen van een hersenschudding specialist nauwgezet op te volgen, rust te houden en prikkels (o.a. televisie, computer, drukte en fysieke inspanning) te vermijden. Dit geldt dus ook als klachten lijken mee te vallen of als andere argumenten om toch andere activiteiten te ondernemen zwaar lijken te wegen.

Na de eerste fase van 24 uur rust is het advies om activiteiten en inspanning rustig op te bouwen volgens het internationaal gebruikte “graduated return to sports” protocol.

Hersenschudding protocol

Deskundige behandeling van hersenschudding!

Ondanks de soms verstrekkende gevolgen en alle (internationale) aandacht voor sportgerelateerd “licht traumatisch hersenletsel” wordt het helaas nog niet altijd voldoende (h)erkend en adequaat behandeld.
Het is de sterke aanbeveling dat sporters met een hersenschudding begeleid worden door een gespecialiseerde (sport)arts of (sport)fysiotherapeut.

Hersenschudding specialist

Kunnen wij u verder helpen?

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op.
Onze hersenschudding specialisten staan voor u klaar!