Sportmedisch Centrum – Meer Med Clinic (3 jan ’24)

Sportmedisch Centrum
Meer Med Clinic

De Meer Med Clinic is hét sportmedisch centrum van de Haarlemmermeer!

Voor iedereen die beweegt is de Meer Med Clinic het juiste adres voor vraagstukken over onverhoopte blessures, aanhoudende klachten of voor preventieve adviezen. Snelle adequate diagnostiek en kwalitatief hoogwaardige behandeling voor topsporters, breedtesporters en iedereen die actief wil bewegen!

Sportmedisch onderzoek, verplichte sportmedisch keuringen en snelle adequate diagnostiek voor topsporters, breedtesporters en iedereen die actief wil bewegen.

De Meer Med Clinic huisvest verschillende specialisten op sportmedisch gebied in een uniek samenwerkingsverband, waarbij gespecialiseerde (sport)fysiotherapeuten en sportartsen hun deskundigheid en ervaring op het gebied van sportgezondheidszorg combineren. Gezamenlijk bieden zij veel ervaring en expertise op het gebied van sportgerelateerde klachten, (acute en langdurige) sportblessures en (post-operatieve) revalidatie.

In deze rubriek nemen we de lezers mee in het boeiende ’medische’ werkveld.

Sportmedisch centrum
Meer Med Clinic
In samenwerking met SMC Aalsmeer
Meer Med Clinic

Sportarts

Wij zijn te gast in de Meer Med Clinic bij sportarts Floor Kappelhoff.
Op dat moment ondergaat een jonge rugbyster een sportmedisch onderzoek. Zij is lid van de Nederlandse rugbyselectie onder 18 jaar en droomt van een carrière in het grote Oranje. De dokter voert verschillende onderzoeken en testen uit o.a. voor haar bewegingsapparaat (gewrichten en spieren), maar ook de hartfunctie, de longen, de ogen en het bloed worden nauwkeurig onderzocht. Dokter Kappelhoff heeft een rugzak vol ervaring als sportarts. Hij vervult deze functie niet alleen bij de Meer Med Clinic, maar is tevens verbonden aan de nationale rugby- en roeibond. Tot 2017 was hij daarnaast werkzaam als teamarts van het Nederlands voetbal elftal onder 19 jaar.
Als sportarts heeft Kappelhoff vooral veel (top)sporters op consult (o.a. voetbal, rugby, hockey etc.), maar zeker ook recreatieve sporters zoals hardlopers en tennissers. Zijn werk in de Meer Med Clinic is grofweg te verdelen in twee soorten werkzaamheden.
‘Sportmedische onderzoeken zijn vaak bedoeld om een beeld van uw gezondheid en belastbaarheid te geven met doel een veilige en verantwoorde sportbeoefening.
Wij adviseren om deze onderzoeken gemiddeld eens in de twee jaar te doen aan mensen die (weer) willen gaan sporten, intensieve sporters, maar ook aan mensen met chronische klachten’, aldus Kappelhoff.

Sportmedisch centrum
Sportmedisch centrum

Sportmedisch onderzoek

‘Een sportmedisch onderzoek duurt gemiddeld tussen een uur en anderhalf uur en start met een uitgebreide vragenlijst.’ Keuringen kunnen worden onderverdeeld in verplichte sportkeuringen (dit zijn keuringen die verplicht gesteld zijn door de desbetreffende sportbond of de overheid) en sportmedische onderzoeken.
Deze laatste vinden op eigen initiatief van de (aspirant)sporter plaats en variëren qua uitgebreid van een Basis Sportmedisch Onderzoek tot een Groot Sportmedisch Onderzoek, inclusief een maximale inspanningstest op de fietsergometer.
‘De inspanningstest kan nog worden uitgebreid met ademgasanalyse (spiro-ergometrie) om het omslagpunt (hartfrequentie waarbij verzuring optreedt) te bepalen. Op basis daarvan kunnen de hartslagzones worden bepaald en gerichte trainingsadviezen worden gegeven’, legt Kappelhoff uit.

Sportmedisch consult

Een sportmedisch consult betreft meestal de beoordeling van een (sport)blessure, maar kan ook betrekking hebben op een andere beweegproblematiek, zoals sporten met een chronische aandoening of handicap en klachten als bijvoorbeeld inspanningsgebonden hoofdpijn, inspanningsastma of sporten met diabetes.
Na doorverwijzing via de huisarts kan snel worden geschakeld. Er bestaat een nauwe samenwerking met medisch specialisten van het Spaarne Gasthuis, OLVG en AMC, zoals orthopedische chirurgen en cardiologen. Zo kan snel overlegd worden en eventueel doorverwijzing gericht en snel plaatsvinden. In de Meer Med Clinic zijn ook (sport)fysiotherapeuten werkzaam, om in samenspraak met sportartsen, herstel en revalidatie optimaal te begeleiden.

Sportmedisch centrum
Sportmedisch centrum

Wist u dat…

Veel zorgverzekeraars (een deel) van de kosten van een sportmedisch onderzoek vergoedt vanuit de aanvullende verzekering?

Een sportmedisch onderzoek geadviseerd wordt als er sprake is van hart- en vaatziekten in de familie? Of als er sprake is van ongewone vermoeidheid of verminderd herstel?

Sportprestaties kunnen verbeteren door gerichter te trainen door exact het omslagpunt en de trainingszones te weten?

De sportarts effectief kan bijdragen aan het voorkomen van blessures en uitval door kleine pijntjes en juist beginnende blessures te beoordelen?

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?
Neem dan contact met ons op via telefoon, chat of via het contactformulier.

Onze sportartsen staan voor u klaar!

Meer Med Clinic