Sportmedische onderzoeken en keuringen

Sportmedische onderzoeken hebben vaak een preventief karakter en zijn bedoeld om een beeld van uw gezondheid en belastbaarheid te geven.
Het doel is vaak een veilige en verantwoorde sportbeoefening.
Wij adviseren deze onderzoeken aan mensen die (weer) willen gaan sporten, intensieve sporters, maar ook aan mensen met chronische klachten.

Keuringen kunnen worden onderverdeeld in verplichte sportkeuringen (dit zijn keuringen die verplicht gesteld zijn door de desbetreffende sportbond of de overheid) en sportmedische onderzoeken.
Deze laatste vinden op eigen initiatief van de (aspirant)sporter plaats en variëren qua uitgebreid van een Basis Sportmedisch Onderzoek tot een Groot Sportmedisch Onderzoek inclusief een maximale inspanningstest op de fietsergometer.
De inspanningstest kan nog worden uitgebreid met ademgasanalyse (spiro-ergometrie) om het omslagpunt (hartfrequentie waarbij verzuring optreedt) te bepalen. Op basis daarvan kunnen de hartslagzones worden bepaald en gerichte trainingsadviezen worden gegeven.

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2016 worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed uit de basiszorgverzekering.
De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.

Meer Med Clinic

Vergoeding vanuit zorgverzekering