Voorste Kruisband Letsel (19 nov ’23)

Fysio Cura Plaza

Voorste kruisband letsel

Gescheurde voorste kruisband
De meeste sporters die een gescheurde kruisband oplopen stellen zich als doel om hun sport weer volledig te hervatten. Er wordt hierbij vaak gedacht dat een terugkeer naar de sport een hoge waarschijnlijkheid kent, echter blijkt in de praktijk dat slechts rond de 50% van de sporters blijvend terugkeren op hun oude niveau.
Het herstel na een voorste kruisband letsel kent veel keuzes, uitdagingen en vele factoren spelen een rol in het uiteindelijk succes!

Voorste kruisband Letsel

Voorste kruisband gescheurd, wat nu?
In verreweg de meeste gevallen in het ontstaan van een scheuring van de kruisband is er sprake van een “non-contact” trauma, veelal bij momenten van deceleratie bij richtingswissels of bij het landen op één been.
Typisch beeld is dat de sporter een plotselinge felle pijn ervaart en een “pop” voelt in de knie, vaak gevolgd door een snelle zwelling van het gewricht.

Voorste kruisband Letsel

Bij ieder vermoeden tot een mogelijk voorste kruisband letsel is het aan te bevelen om direct op zoek te gaan naar een specialist op dit gebied. In de eerste plaats om gedegen klinisch onderzoek te laten verrichten, maar ook om vanaf het eerste moment betrouwbare en correcte informatie te krijgen. Het laatste blijkt belangrijker dan het lijkt, er wachten vele keuzes voor de sporter (o.a. Opereren? Zo ja, wanneer? Revalideren? Zo ja, wanneer start ik? Hoe pak ik dit aan? Wat zijn mijn kansen? Waar moet ik aan denken? Wat vraagt het van mij? Etc. Etc. Etc.), het is dan ook belangrijk dat de informatie duidelijk is, goede verwachtingen schept en up-to-date is om de sporter te helpen bij zijn keuzes!

De diagnose is gesteld: Gescheurde kruisband
Naast het klinisch onderzoek wordt veelal gebruik gemaakt van beeldvormende diagnostiek (MRI) om de diagnose definitief te bevestigen. Als de diagnose duidelijk is komt de vraag, hoe nu verder?
In principe zijn er twee opties voor behandeling, namelijk conservatief (zonder operatie) en operatief (voorste kruisband plastiek), waarbij er operatief nog weer verschillende mogelijkheden zijn qua methode (bijv. het gebruik van patellapees of hamstringpees, etc.)
De definitieve keuze qua behandeling hoeft gelukkig niet onder tijdsdruk gemaakt te worden. Het is bekend dat het resultaat (“outcome”) voor zowel operatieve als voor conservatieve behandeling gunstig beïnvloed wordt door een vroege start van actieve revalidatie. Oftewel, door spoedig na het trauma te starten met het optimaliseren van functie, kracht en stabiliteit begint als het ware direct de fase van conservatieve behandeling en bij de keuze voor operatief ingrijpen is hiermee het pre-operatieve traject gestart (“better in – better out”).

Voorste kruisband Letsel

Behandelkeuze voorste kruisband letsel: Opereren of conservatief?
De uiteindelijke keuze van de behandeling van voorste kruisband letsel hangt af van verschillende factoren, waarbij het belangrijk is om hier vooraf goed over na te denken en voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. De keuze zou kunnen afhangen van doelstellingen ten aanzien van terugkeer naar sport, de tak van sport en het niveau, maar ook leeftijd en beschikbare tijd en motivatie voor revalidatie zijn belangrijke factoren. Daarnaast is bekend dat het niveau van getraindheid en functie enige voorspelling kunnen doen over de kans op succes bij een conservatieve revalidatie.
Al-met-al dus geen eenvoudige vraag, waarbij het zinvol lijkt om een ervaren specialist, sportarts of sportfysiotherapeut in te schakelen om mee te denken in deze keuze.

Voorste kruisband Letsel

Revalidatie voorste kruisband letsel

Fase 1: Early stage revalidatie
De vroege revalidatie dient primair gericht te zijn op het realiseren van een “rustige knie”.
De doelstellingen zijn het verminderen van eventuele zwelling, een normale bewegelijkheid en beweegpatronen bereiken en basiskracht te ontwikkelen.
Fysio Cura Plaza maakt in deze fase regelmatig gebruik van de mogelijkheid om in het zwembad snel en veilig te starten met de eerste oefeningen.

Fase 2: Mid-stage revalidatie
Het middendeel van de revalidatie is erop gericht om kracht, balans en functie verder op te bouwen toewerkend naar meer functionele beweegpatronen en sportspecifieke deeltaken.

Fysio Cura Plaza HoofddorpFase 3: Late-stage revalidatie
In de late fase van de revalidatie is het doel om functionele beweegpatronen en eventuele sportspecifieke deeltaken te perfectioneren en zaken als hoge hoeksnelheden, sprong, landing, acceleratie, deceleratie en richtingswissels met optimale stabiliteit uit te voeren.

Fase 4: Return-to-Sports fase
Indien doelstellingen gericht zijn op het hervatten van sportparticipatie, bestaat deze laatste fase uit de transfer van sportspecifieke deeltaken naar sportparticipatie, waarbij complexiteit, omvang en intensiteit gecontroleerd worden opgebouwd toewerkend naar uiteindelijke hervatting van reguliere sportbeoefening.

Voorkomen van herhaling
Als men erin slaagt om de revalidatie succesvol af te ronden is het daarmee niet klaar.
Bij alle revalidaties (conservatief en operatief) geldt dat het essentieel is om te blijven trainen op kracht, stabiliteit en functionele beweegpatronen om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

Knie revalidatie

Conclusie
Een voorste kruisband letsel heeft enorme impact op de (top)sportcarrière en het dagelijks leven en vraagt van begin tot het eind deskundige begeleiding, zowel in de keuze qua behandeling als in de begeleiding van de revalidatie zelf, om de kans op een goed resultaat zo groot mogelijk te maken. Het vraagt commitment, inzet en doorzettingsvermogen van de geblesseerde sporter en een deskundig team om de sporter heen!

Voorste kruisband Letsel

There are no shortcuts!

Een voorste kruisband letsel is een blessure niet te vergelijken met andere blessures.
De “wondere wereld” van de revalidatie kent vele meningen en methoden, gelukkig zijn de echte specialisten het eens:

  • Herstel vraagt meer dan alleen tijd of een operatie, het vereist commitment, inzet en motivatie.
  • Revalidatie bij voorste kruisband letsel is maatwerk binnen wetenschappelijke kaders.
  • Revalidatie en een uiteindelijke “return-to-sports” is teamwork, van begin tot eind, op goede en minder goede momenten.
Voorste kruisband Letsel

FC Kruisband
Een gescheurde kruisband heeft vaak enorme impact en levert daarmee logischerwijs heel veel vragen en onrust.
Op de website van FC Kruisband is veel informatie te vinden over deze blessure en de behandelmogelijkheden.

Fysio Cura Plaza
Bas Besselink, Sportfysiotherapeut

www.fysiocuraplaza.nl
088-3270000

Fysio Cura Plaza
Bas Besselink

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?
Neem dan contact met ons op via telefoon, chat of via het contactformulier.