Vergoeding vanuit zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2016 worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed uit de basiszorgverzekering.
De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.

Vergoeding sportmedische onderzoeken/keuringen (aanvullende verzekering)

  • Sportmedische onderzoeken en preventieve testen, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd, worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit geldt ook voor verplichte keuringen door een sportbond.
  • U heeft hiervoor geen verwijzing van de (huis)arts nodig.
  • Vergoedingen uit de aanvullende verzekering hebben geen invloed op uw eigen risico.


Betaling sportmedische onderzoeken/keuringen
U krijgt van ons een rekening van de onderzoeken en testen die gedaan zijn bij u.
Of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.
Onderaan deze pagina vindt u bij "Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars" een overzicht van de vergoedingen van sportmedische kosten vanuit de aanvullende verzekering per zorgverzekeraar.

Vergoeding consult sportarts (basisverzekering)

  • Een consult bij de sportarts wordt vergoed uit de basisverzekering.
  • Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.
  • Bij zorg uit de basisverzekering wordt eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Sinds januari 2016 is de sportarts verplicht te werken met zogenaamde DBC’s. Dit houdt in dat gedurende een periode van 90 of 120 dagen zorgactiviteiten worden geregistreerd. De combinatie van deze activiteiten met uw diagnose bepalen het zorgproduct. Aan ieder zorgproduct hangt een prijskaartje. Deze constructie maakt het voor ons onmogelijk om vooraf aan te geven wat de kosten precies zullen gaan zijn.
Onderaan deze pagina kunt u onder  "Tarieven basiszorg" de kosten per zorgproduct terug vinden, zodat u zelf een inschatting van de kosten kunt maken.


Betaling consult sportarts
Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract voor 2023. Dit betekent dat deze zorgverzekeraars de rekening volledig vergoeden.
U kunt wel een rekening krijgen voor het eigen risico.

Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars een contract:

  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
  • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
  • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
  • De Friesland Zorgverzekeraar

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet de gehele rekening vergoedt. Naast het eventueel nog openstaande eigen risico, dient u dan ook een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten. Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren naar een mogelijke eigen bijdrage om verrassingen achteraf te voorkomen.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben kunt u ongeveer 4 maanden na het eerste contact de nota verwachten. Deze nota ontvangt u via Famed. U voldoet de nota aan Famed, zoals omschreven op de nota die u hebt ontvangen. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt u een deel of de hele nota (afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten), al dan niet verrekend met uw eigen risico.


Contactgegevens Famed
Heeft u vragen over een nota van Famed of wilt u een betaalafspraak maken? Neemt u dan contact op met het Contact Center van Famed, bereikbaar via e-mail contactcenter@famed.nl of via telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,90 per gesprek en uw gebruikelijke belkosten).

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars & Tarieven basiszorg

Meer informatie over de vergoedingen vanuit de verschillende (aanvullende) verzekeringen en/of de basiszorg tarieven:
(Meer Med Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie gepubliceerd op deze websites)

 

Meer Med Clinic

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2023

 

Meer Med Clinic

Tarieven basiszorg 2023