Zorgverzekering

Vergoeding van sportmedische diensten

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2016 worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed uit de basiszorgverzekering.
De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.

Meer Med Clinic - SMC Aalsmeer
Sportmedisch centrum
Sportmedische diensten worden veelal vergoed!
Iedereen verdient sportmedische zorg

Vergoeding sportmedische onderzoeken/keuringen (aanvullende verzekering)

  • Sportmedische onderzoeken sportmedische keuringen en preventieve testen, worden veelal vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit geldt ook voor verplichte keuringen door een sportinstelling of sportbond
  • U heeft hiervoor geen verwijzing van de (huis)arts nodig
  • Vergoedingen uit de aanvullende verzekering hebben geen invloed op uw eigen risico

U krijgt van ons een factuur van de onderzoeken, keuringen en/of testen die bij u uitgevoerd zijn.
Of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.
Onderaan deze pagina vindt u bij “Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars” een overzicht van de vergoedingen van sportmedische kosten vanuit de aanvullende verzekering per zorgverzekeraar.

Vergoeding consult sportarts (basisverzekering)

  • Een consult bij de sportarts wordt vergoed uit de basisverzekering
  • Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk
  • Bij zorg uit de basisverzekering wordt eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico

Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract voor 2024. Dit betekent dat deze zorgverzekeraars de rekening volledig vergoeden (u kunt hierbij natuurlijk wel een rekening ontvangen voor het verplichte eigen risico).

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet de gehele rekening vergoedt. Naast het eventueel nog openstaande eigen risico, dient u dan ook een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten. Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren naar een mogelijke eigen bijdrage om verrassingen achteraf te voorkomen.

Sportmedisch centrum

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars (aanvullende verzekering)

Meer informatie over de vergoedingen vanuit de verschillende (aanvullende) verzekeringen en/of de basiszorg tarieven:

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2024

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars (basisverzekering)

Meer informatie over de basiszorg tarieven:
Tarieven basiszorg 2024

(Meer Med Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie gepubliceerd op deze websites)

Sportmedisch centrum